2.3.2017

Invazní rak mramorovaný nalezen v ČR

V posledním čísle roku 2016 časopisu Biologia vyšel článek, na kterém se podílel i PhD. student Vojtěch Kolář z naší katedry. Článek pojednává o nálezu nového invazivního raka v České republice druhu Procambarus fallax f. virginalis (rak mramorovaný). Tento druh byl objeven hned na dvou lokalitách a to na Radovesické výsypce v severních Čechách a v městském parku uprostřed Prahy. Obě populace byly na lokality zřejmě vypuštěny úmýslně, jelikož tento druh se často...

více se dočtete zde

27.1.2017

Sinice a řasy v praxi

Ve dnech 24.- 26. února 2017 proběhne v zasedačce katedry botaniky PřF JU kurz Sinice a řasy v praxi. Více v příloze.

27.1.2017

Doktorandská konference 7.- 8. února

Každoroční doktorandská konference se bude letos konat 7. a 8. února ve Vodňanech (http://www.mevpis.cz/cs/o-nas). Program v příloze

13.1.2017

Neváhejte a zapište si Biologii vodních makrofyt!

V letním semestru 2016/2017 máte možnost si zapsat kurz Biologie vodních makrofyt (KBO 131). Letáček naleznete v příloze.

13.1.2017

Lednové bakalářské a magisterské obhajoby

Bakalářské a magisterské obhajoby se budou konat 17. 1. 2017 v posluchárně B1. Program obhajob najdedete v příloze.

5.10.2016

Výsledky našeho výzkumu půdních mikrobiálních společenstev v prestižním časopise Functional Ecology

V prestižním časopise Functional Ecology právě vyšel článek autorského kolektivu naší katedry, jehož prvním autorem je PhD student Petr Čapek. V tomto článku vůbec poprvé dokázali přesně určit, kdy je půdní mikrobiální společenstvo limitováno nedostatkem fosforu v půdě. Díky této znalosti bude možné výrazně zpřesnit matematické modely, které popisují fungování celých ekosystémů. Nečekaným výsledkem jejich práce je zjištění, že většina půdních mikrobiálních společenstev je schopná po jistou...

více se dočtete zde

4.10.2016

Výběrové řízení na místo krajinného ekologa

Správa NP Šumava vypisuje výběrové řízení na pozici krajinného ekologa (zástup za RD). Více informací v příloze

18.9.2016

Nový postdok financovaný z prostředků výzkumné infrastruktury SoWa

Dr. Joacim Näslund nastoupil na jednu z postdoktorandských pozic na naší katedře v rámci výzkumné infrastrukury Sowa. Doktorská studia ukončil v roce 2015 na Univerzitě v Göteburgu ve Švédsku. Zajímá se především o behaviorální ekologii vodních organismů, zejména ryb a sladkovodních bezobratlých. V dosavadním výzkumu se zabýval několika tématy od personality zvířat přes vliv podmínek prostředí na růst ryb až po antipredační chování. Jeho současný...

více se dočtete zde

15.9.2016

5. ročník studentské soutěže

Nakladatelství Academia vyhlašuje 5 ročník studentské soutěže o nejlepší diplomovou práci. Bližší informace najdete v přílohách. Přihlášky je možno zasílat do 20. října.