5.10.2016

Výsledky našeho výzkumu půdních mikrobiálních společenstev v prestižním časopise Functional Ecology

V prestižním časopise Functional Ecology právě vyšel článek autorského kolektivu naší katedry, jehož prvním autorem je PhD student Petr Čapek. V tomto článku vůbec poprvé dokázali přesně určit, kdy je půdní mikrobiální společenstvo limitováno nedostatkem fosforu v půdě. Díky této znalosti bude možné výrazně zpřesnit matematické modely, které popisují fungování celých ekosystémů. Nečekaným výsledkem jejich práce je zjištění, že většina půdních mikrobiálních společenstev je schopná po jistou...

více se dočtete zde

4.10.2016

Výběrové řízení na místo krajinného ekologa

Správa NP Šumava vypisuje výběrové řízení na pozici krajinného ekologa (zástup za RD). Více informací v příloze

18.9.2016

Nový postdok financovaný z prostředků výzkumné infrastruktury SoWa

Dr. Joacim Näslund nastoupil na jednu z postdoktorandských pozic na naší katedře v rámci výzkumné infrastrukury Sowa. Doktorská studia ukončil v roce 2015 na Univerzitě v Göteburgu ve Švédsku. Zajímá se především o behaviorální ekologii vodních organismů, zejména ryb a sladkovodních bezobratlých. V dosavadním výzkumu se zabýval několika tématy od personality zvířat přes vliv podmínek prostředí na růst ryb až po antipredační chování. Jeho současný...

více se dočtete zde

15.9.2016

5. ročník studentské soutěže

Nakladatelství Academia vyhlašuje 5 ročník studentské soutěže o nejlepší diplomovou práci. Bližší informace najdete v přílohách. Přihlášky je možno zasílat do 20. října.

2.9.2016

Nabídka pracovní pozice v KRNAPu

Krkonošský národní park hledá absolventy na pozice hydrobiologa. Podrobnosti zde.

11.7.2016

Cena za nejlepší studentskou prezentaci na mezinárodním symposiu CESAMIR pro Pavla Soukupa

Přednáška našeho doktoranda Pavla Soukupa "The effect of predation risk and habitat complexity on community assembly in small standing waters" obstála v silné konkurenci a byla vyhlášena jako nejlepší studentská prezentace na mezinárodním symposiu 2nd CESAMIR (Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research), které se konalo v týdnu 3.-8.7. 2016 v maďarském Pětikostelí. Konference se zúčastnilo více než 130 vědců a odborníků z 18 evropských zemí.

 

24.5.2016

Cena Živy Junior za rok 2015 pro Vojtěcha Koláře

Redakční rada časopisu Živa udělila cenu za nejlepší článek za rok 2015 v kategorii do 25 let našemu doktorandovi Vojtovi Kolářovi (na fotografii v dolní řadě první zprava) za příspěvek Potápníci - nenápadní predátoři našich vod. Cenu podporovanou Střediskem společných činností AV ČR, v.v.i., mu předal prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. na slavnostním ceremoniálu v pražské Lannově vile.

Fotogalerie a další informace najdete na stánkách ...

více se dočtete zde

12.5.2016

Knihovna prací prof. Zdeňka Brandla

Profesor Zdeněk Brandl působil na naší katedře od jejího počátku až do jeho nenadálé smrti v roce 2013. Podařilo se nám dát dohromady seznam jeho prací, který najdete na této stránce.

2.5.2016

Open postdoc position: Quantifying human impacts on freshwater ecosystems

Open postdoc position: Quantifying human impacts on freshwater ecosystems

One postdoctoral position focusing on examining the consequences of human impacts on freshwater ecosystems is available in the group of David Boukal at the Faculty of Science, University of South Bohemia, Ceske Budejovice (Czech Republic).

The position is defined broadly...

více se dočtete zde