17.5.2018

Bakalářské a magisterské obhajoby květen 2018

Obhajoby bakalářských a magisterských diplomových prací se budou konat 24. května, posluchárna B3

17.5.2018

Nabídka studentské letní stáže

 Bližší informace v příloze

8.2.2018

Nabídka zaměstnání pro absolventy

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy hledá čtyři nové pracovníky  v oboru ochrany přírody, se zaměřením na botaniku i zoologii  

5.1.2018

Bakalářské a magisterské obhajoby leden 2018

 Obhajoby bakalarských a magisterských diplomových prací se budou konat 17. ledna, posluchárna B1

18.10.2017

Masožravé rostliny mohou být spíše zahradníky

Časopis Science (Vol. 358, Issue 6360) uveřejnil v rubrice News at a glance článek o výzkumu bublinatek Dagmary Sirové. Tyto vodní masožravé rostliny si ve svých pastech udržují pozoruhodné mikrobiální společenstvo, jehož složení a funkci studujeme v rámci projektu The Utricularia Holobiont.

8.10.2017

Grantová agentura ČR ocenila projekt zabývající se rozpadem horských smrčin

Tým KBE se v letech 2012-2016 spolu s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., a Zemědělskou univerzitou v Praze podílel na řešení projektu GA ČR "Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů" vedeného prof. Jiřím Kopáčkem. který byl oceněn Cenou předsedkyně GA ČR za rok 2017. 

Oceněný projekt se zabýval posouzením vlivu přirozeného rozpadu horských smrkových porostů po kůrovcovém žíru na mikroklima, chemismus...

více se dočtete zde

8.10.2017

Dvojnásobný úspěch našich studentů: cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2016

Naši doktorandi Ivana Vejříková a Petr Čapek se stali laureáty ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii za rok 2016! Cena je udělována Českou společností pro ekologii spolu s Katedrou ekologie PřF UK za původní vědeckou publikaci publikovanou v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy. Oběma srdečně blahopřejeme!

Ivana Vejříková byla oceněna za svou invativní práci kombinující terénní pozorování...

více se dočtete zde

30.8.2017

Nový článek o optimálních strategiích příjmu potravy v časopise Ecology Letters

Většina heterotrofních organismů  přijímá potravu, v níž bývá zpravidla zastoupeno velké množství uhlíku, ale málo živin, především dusíku a fosforu. Živinový nedostatek může vést ke zpomalení růstu a/nebo reprodukce jedinců. Optimálního zastoupení uhlíku a živin v přijímané potravě lze dosáhnout např. pomocí vyloučení nadbytečného uhlíku během jeho asimilace. Podíl využitého uhlíku v potravě (tzv. CUE, carbon use efficiency) se proto mění v závislosti na zasoupení prvků v prostředí a na...

více se dočtete zde

2.7.2017

Pozice postdoka: Quantifying human impacts on freshwater food webs

Open position focusing on the consequences of human impacts on food webs in standing freshwater bodies is available in the group of David Boukal within the Soil and Water National Research Infrastructure project in Ceske Budejovice, Czech Republic.

Focus: consequences of human impacts such as effects of climate change, habitat alteration and eutrophication on freshwater food webs in...

více se dočtete zde

30.6.2017

Nová populace kriticky ohroženého potápníka dvojčárého

V rámci našich terénních průzkumů v pískovně Cep II jsme objevili novou populaci kriticky ohroženého potápníka dvojčárého, který je celoevropsky chráněn v rámci soustavy NATURA 2000. Jeho objev je dalším dokladem klíčového významu přirodě blízké obnovy postindustriálních stanovišť pro biodiverzitu. Více informací na stránkách PŕF JU.