12.6.2018

Katedra biologie ekosystémů partnerem v projektu International Applied Soil and Plant Ecology Knowledge (IntASEK)

Projekt IntASEK sdružuje partnery ze čtyř evropských zemí a to Estonska, Francie, Německa a Česka. Zaměřuje se na výuku, výzkum a možnost uplatnění absolventů biologicko-ekologických studijních programů na trhu práce. Projekt je financován z programu ERASMUS+ a Evropskou komisí.

...

více se dočtete zde

5.6.2018

Exkurze do severočeské hnědouhelné pánve

Pro studenty kursů Aplikovaná ekologie a Technologie v životním prostředí jsme v půlce května uspořádali jednodenní exkurzi do severočeské hnědouhelné pánve. Zajímal nás vliv povrchové těžby na krajinu, technologie uhelné elektrárny a rekultivace.

...

více se dočtete zde

1.6.2018

Ohlédnutí za Hydrobiologickými exkurzemi 2018

V letním semestru proběhla série hydrobiologických exkurzí, během kterých se studenti seznámili s aplikovanou hydrobiologií i prací v terénu. Při terénních exkurzích jsme se zaměřili na zjišťování fyzikálně-chemických parametrů vody multifunkčními sondami, sledování fyto- a zooplanktonu, bentických bezobratlých, makrofyt...

více se dočtete zde

24.5.2018

Pomožte i vy vybudovat z PET lahví plovoucí ostrovy

Vážení přátelé,

PET lahve od nápojů, které jsou jinak civilizačním odpadem, byly shledány vhodným materiálem pro nadnášení plovoucích mokřadů, které mohou výrazně obohatit strukturovanost stanovišť našich nádrží. Nádoby, které jste nasbírali se výrazně podílely na novém souostroví plovoucích...

více se dočtete zde

17.5.2018

Bakalářské a magisterské obhajoby květen 2018

Obhajoby bakalářských a magisterských diplomových prací se budou konat 24. května, posluchárna B3

17.5.2018

Nabídka studentské letní stáže

 Bližší informace v příloze

8.2.2018

Nabídka zaměstnání pro absolventy

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy hledá čtyři nové pracovníky  v oboru ochrany přírody, se zaměřením na botaniku i zoologii  

5.1.2018

Bakalářské a magisterské obhajoby leden 2018

 Obhajoby bakalarských a magisterských diplomových prací se budou konat 17. ledna, posluchárna B1

18.10.2017

Masožravé rostliny mohou být spíše zahradníky

Časopis Science (Vol. 358, Issue 6360) uveřejnil v rubrice News at a glance článek o výzkumu bublinatek Dagmary Sirové. Tyto vodní masožravé rostliny si ve svých pastech udržují pozoruhodné mikrobiální společenstvo, jehož složení a funkci studujeme v rámci projektu The Utricularia Holobiont.

8.10.2017

Grantová agentura ČR ocenila projekt zabývající se rozpadem horských smrčin

Tým KBE se v letech 2012-2016 spolu s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., a Zemědělskou univerzitou v Praze podílel na řešení projektu GA ČR "Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů" vedeného prof. Jiřím Kopáčkem. který byl oceněn Cenou předsedkyně GA ČR za rok 2017. 

Oceněný projekt se zabýval posouzením vlivu přirozeného rozpadu horských smrkových porostů po kůrovcovém žíru na mikroklima, chemismus...

více se dočtete zde