18.10.2017

Masožravé rostliny mohou být spíše zahradníky

Časopis Science (Vol. 358, Issue 6360) uveřejnil v rubrice News at a glance článek o výzkumu bublinatek Dagmary Sirové. Tyto vodní masožravé rostliny si ve svých pastech udržují pozoruhodné mikrobiální společenstvo, jehož složení a funkci studujeme v rámci projektu The Utricularia Holobiont.

8.10.2017

Grantová agentura ČR ocenila projekt zabývající se rozpadem horských smrčin

Tým KBE se v letech 2012-2016 spolu s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., a Zemědělskou univerzitou v Praze podílel na řešení projektu GA ČR "Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů" vedeného prof. Jiřím Kopáčkem. který byl oceněn Cenou předsedkyně GA ČR za rok 2017. 

Oceněný projekt se zabýval posouzením vlivu přirozeného rozpadu horských smrkových porostů po kůrovcovém žíru na mikroklima, chemismus...

více se dočtete zde

8.10.2017

Dvojnásobný úspěch našich studentů: cena Vojtěcha Jarošíka za rok 2016

Naši doktorandi Ivana Vejříková a Petr Čapek se stali laureáty ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii za rok 2016! Cena je udělována Českou společností pro ekologii spolu s Katedrou ekologie PřF UK za původní vědeckou publikaci publikovanou v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy. Oběma srdečně blahopřejeme!

Ivana Vejříková byla oceněna za svou invativní práci kombinující terénní pozorování...

více se dočtete zde

30.8.2017

Nový článek o optimálních strategiích příjmu potravy v časopise Ecology Letters

Většina heterotrofních organismů  přijímá potravu, v níž bývá zpravidla zastoupeno velké množství uhlíku, ale málo živin, především dusíku a fosforu. Živinový nedostatek může vést ke zpomalení růstu a/nebo reprodukce jedinců. Optimálního zastoupení uhlíku a živin v přijímané potravě lze dosáhnout např. pomocí vyloučení nadbytečného uhlíku během jeho asimilace. Podíl využitého uhlíku v potravě (tzv. CUE, carbon use efficiency) se proto mění v závislosti na zasoupení prvků v prostředí a na...

více se dočtete zde

2.7.2017

Pozice postdoka: Quantifying human impacts on freshwater food webs

Open position focusing on the consequences of human impacts on food webs in standing freshwater bodies is available in the group of David Boukal within the Soil and Water National Research Infrastructure project in Ceske Budejovice, Czech Republic.

Focus: consequences of human impacts such as effects of climate change, habitat alteration and eutrophication on freshwater food webs in...

více se dočtete zde

30.6.2017

Nová populace kriticky ohroženého potápníka dvojčárého

V rámci našich terénních průzkumů v pískovně Cep II jsme objevili novou populaci kriticky ohroženého potápníka dvojčárého, který je celoevropsky chráněn v rámci soustavy NATURA 2000. Jeho objev je dalším dokladem klíčového významu přirodě blízké obnovy postindustriálních stanovišť pro biodiverzitu. Více informací na stránkách PŕF JU.

5.6.2017

Nová publikace v časopise Ecology Letters

Velikost těla studenokrevných živočichů se často mění s teplotou prostředí. To může dále ovlivňovat sílu interakcí v potravních sítích a měnit stabilitu společenstev. Dosud ale nebylo známo, nakolik může být tento efekt významný. Výsledky simulačních modelů Arnauda Sentise a kol. publikované v prestižním časopise Ecology Letters ukazují, že tento efekt se liší v závisloti na vztahu mezi teplotou a velikostí těla u jednotlivých populací v potravním řetězci. Na základě našich výsledků...

více se dočtete zde

23.5.2017

Bakalářské a magisterské obhajoby: 24. a 25. května 2017

Program obhajob v souborech níže:

22.5.2017

Jan Květ byl oceněn Učenou společností ČR

Nejprestižnější vyznamenání za zásluhy a rozvoj vědy, medaili Učené společnosti ČR, převzal dr. Jan Květ, který působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity již od jejího založení....

více se dočtete zde

11.5.2017

Ceny Živy za rok 2016

V úterý 9. května 2017 byly v pražské vile Lanna za účasti představitelů Akademie věd ČR a dalších významných hostů uděleny ceny Živy. Mezi oceněnými byli i Petr Čapek a Hana Šantrůčková. Více zde.