5.2.2019

Konference doktorandů KBE

Jako každoročně se i letos začátkem roku (a už potřetí ve Vodňanech) uskutečnila konference doktorandů naší katedry. Z přítomných 16 doktorandek a doktorandů byli jako nejlepší prezentující hodnoceni Jirka Tůma (1. místo), Pavel Soukup (2. misto) a Vinicius Kavagutti a Derya Öztŭrk (společné 3. místo). Celkově byla kvalita prevencí velmi dobrá a uznání si zaslouží všichni prezentující.

9.1.2019

Obhajoba disertační práce Zuzany Sajdlové 28. ledna

Litujeme, ale žádné články nejsou k dispozici.
9.1.2019

Bakalářské a magisterské obhajoby leden 2019

Litujeme, ale žádné články nejsou k dispozici.
19.12.2018

Hydrobiologická exkurze

V letním semestru 2019 je nabízen praktický kurz Hydrobiologická exkurze, která vás zavede na nejzajímavější místa jižní Moravy. Bližší podrobnosti v přiloženém letáčku.

4.12.2018

Nabídka Ph.D. pozice

Skupina Půdní biologie hledá Ph.D. studenta na téma "Vliv dostupnosti živin na tvorbu organické hmoty a její stabilizaci  v orných půdách různě saturovaných uhlíkem". Více informací v příloze.

20.11.2018

Katedra biologie ekosystémů partnerem v projektu „LIFE for MIRES“

Jihočeská univerzita zastoupená týmem pracovníků katedry biologie ekosystémů se stala partnerem ve významném mezinárodním projektu „Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese“ (Trans-boundary Restoration of Mires for Biodiversity and Landscape Hydrology in Sumava and Bavarian Forest, LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES).

Hlavním cílem projektu je obnova rašelinišť, mokřadů a přirozeného...

více se dočtete zde

31.10.2018

Virtual Career Day

The 1st Virtual Career Day of...

více se dočtete zde

14.9.2018

Vztah mezi rostlinou a půdními mikroorganismy ovlivňuje účinnost hnojení

Účinnost hnojení je klíčová pro pěstování plodin po celém světě. Hnojeni může ale také nemusí zvýšit růst rostlin. V řadě případů může hnojení růst rostlin naopak zpomalit. Proč? Mezinárodní vědecký tým, jehož součástí jsou i vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se domnívá, že za to mohou půdní mikroorganismy. Závěry...

více se dočtete zde

22.6.2018

Cena Josefa Hlávky pro RNDr. Jana Květa a kolektiv autorů za knihu Mokřady

V oblasti věd o živé přírodě bude v letošním roce Cena Josefa Hlávky udělena Prof. Haně Čížkové, CSc. Mgr. Libuši Vlasákové a RNDr. Janu Květovi, dr. h. c. a kolektivu autorů za knihu Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání.