24.5.2019

Obhajoba disertační práce Ivany Vejříkové 27. června

Litujeme, ale žádné články nejsou k dispozici.
7.5.2019

Magisterské obhajoby 21.5.2019

Litujeme, ale žádné články nejsou k dispozici.
7.5.2019

Bakalářské obhajoby 22.5.2019

Litujeme, ale žádné články nejsou k dispozici.
5.2.2019

Konference doktorandů KBE

Jako každoročně se i letos začátkem roku (a už potřetí ve Vodňanech) uskutečnila konference doktorandů naší katedry. Z přítomných 16 doktorandek a doktorandů byli jako nejlepší prezentující hodnoceni Jirka Tůma (1. místo), Pavel Soukup (2. misto) a Vinicius Kavagutti a Derya Öztŭrk (společné 3. místo). Celkově byla kvalita prezentací velmi dobrá a uznání si zaslouží všichni prezentující.

9.1.2019

Obhajoba disertační práce Zuzany Sajdlové 28. ledna

Litujeme, ale žádné články nejsou k dispozici.
9.1.2019

Bakalářské a magisterské obhajoby leden 2019

Litujeme, ale žádné články nejsou k dispozici.
19.12.2018

Hydrobiologická exkurze

V letním semestru 2019 je nabízen praktický kurz Hydrobiologická exkurze, která vás zavede na nejzajímavější místa jižní Moravy. Bližší podrobnosti v přiloženém letáčku.

4.12.2018

Nabídka Ph.D. pozice

Skupina Půdní biologie hledá Ph.D. studenta na téma "Vliv dostupnosti živin na tvorbu organické hmoty a její stabilizaci  v orných půdách různě saturovaných uhlíkem". Více informací v příloze.

20.11.2018

Katedra biologie ekosystémů partnerem v projektu „LIFE for MIRES“

Jihočeská univerzita zastoupená týmem pracovníků katedry biologie ekosystémů se stala partnerem ve významném mezinárodním projektu „Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese“ (Trans-boundary Restoration of Mires for Biodiversity and Landscape Hydrology in Sumava and Bavarian Forest, LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES).

Hlavním cílem projektu je obnova rašelinišť, mokřadů a přirozeného...

více se dočtete zde