31.10.2018

Virtual Career Day

The 1st Virtual Career Day of...

více se dočtete zde

14.9.2018

Vztah mezi rostlinou a půdními mikroorganismy ovlivňuje účinnost hnojení

Účinnost hnojení je klíčová pro pěstování plodin po celém světě. Hnojeni může ale také nemusí zvýšit růst rostlin. V řadě případů může hnojení růst rostlin naopak zpomalit. Proč? Mezinárodní vědecký tým, jehož součástí jsou i vědci z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se domnívá, že za to mohou půdní mikroorganismy. Závěry...

více se dočtete zde

22.6.2018

Cena Josefa Hlávky pro RNDr. Jana Květa a kolektiv autorů za knihu Mokřady

V oblasti věd o živé přírodě bude v letošním roce Cena Josefa Hlávky udělena Prof. Haně Čížkové, CSc. Mgr. Libuši Vlasákové a RNDr. Janu Květovi, dr. h. c. a kolektivu autorů za knihu Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání.

12.6.2018

Katedra biologie ekosystémů partnerem v projektu International Applied Soil and Plant Ecology Knowledge (IntASEK)

Projekt IntASEK sdružuje partnery ze čtyř evropských zemí a to Estonska, Francie, Německa a Česka. Zaměřuje se na výuku, výzkum a možnost uplatnění absolventů biologicko-ekologických studijních programů na trhu práce. Projekt je financován z programu ERASMUS+ a Evropskou komisí.

...

více se dočtete zde

5.6.2018

Exkurze do severočeské hnědouhelné pánve

Pro studenty kursů Aplikovaná ekologie a Technologie v životním prostředí jsme v půlce května uspořádali jednodenní exkurzi do severočeské hnědouhelné pánve. Zajímal nás vliv povrchové těžby na krajinu, technologie uhelné elektrárny a rekultivace.

...

více se dočtete zde

1.6.2018

Ohlédnutí za Hydrobiologickými exkurzemi 2018

V letním semestru proběhla série hydrobiologických exkurzí, během kterých se studenti seznámili s aplikovanou hydrobiologií i prací v terénu. Při terénních exkurzích jsme se zaměřili na zjišťování fyzikálně-chemických parametrů vody multifunkčními sondami, sledování fyto- a zooplanktonu, bentických bezobratlých, makrofyt...

více se dočtete zde

24.5.2018

Pomožte i vy vybudovat z PET lahví plovoucí ostrovy

Vážení přátelé,

PET lahve od nápojů, které jsou jinak civilizačním odpadem, byly shledány vhodným materiálem pro nadnášení plovoucích mokřadů, které mohou výrazně obohatit strukturovanost stanovišť našich nádrží. Nádoby, které jste nasbírali se výrazně podílely na novém souostroví plovoucích...

více se dočtete zde

17.5.2018

Bakalářské a magisterské obhajoby květen 2018

Obhajoby bakalářských a magisterských diplomových prací se budou konat 24. května, posluchárna B3

17.5.2018

Nabídka studentské letní stáže

 Bližší informace v příloze